Máy dò đa khí CO, H2S, O2, LEL cầm tay BH-4S

Máy dò đa khí CO, H2S, O2, LEL cầm tay BH-4S là thiết bị đo thông minh có thể phát hiện khí dễ cháy như O2 và hai loại khí độc khác H2S, CO liên tục và đồng thời.

Tags: Máy dò đa khí CO, H2S, O2, LEL cầm tay BH-4S